2022 m. stojimo į Vilniaus licėjaus tarptautinio bakalaureato klasę rezultatai | Addmission results to IBDP class in Vilnius Lyceum

Įrašykite | Enter :

registracijos numerį suteiktą savivaldybės e. sistemoje  | registration number from Vilnius municipality  
vardą (be diakritinių ženklų)  | Name (without diacritics)