2023 m. stojimo į Vilniaus licėjaus I ir tarptautinio bakalaureato klases rezultatai | Addmission results for IBDP

Įrašykite | Enter :

registracijos numerį suteiktą savivaldybės e. sistemoje  | registration number provided by Vilnius municipality  
vardą  | Name